Bedrift

Bedrift

Næringslivet har behov for gode finansielle løsninger som sikrer vekst og stabilitet. Norbella skal gjennom god rådgivning bidra til at bedrifter får en mer optimal kapitalbruk. Gjennom dette skapes et økonomisk handlingsrom slik at bedriften kan nå sine strategiske målsetninger og bedre sin likviditet.


Næringslån

For alle bedrifter er det et sentralt punkt å ha et økonomisk handlingsrom for å sikre videre vekst for selskapet.

Norbella har bred erfaring innen finansiell rådgivning, og kjenner til hva som skal til for at din bedrift skal få en økonomisk handlefrihet.

For oss er det avgjørende å kjenne våre kunder, og gjennom en tett dialog vil vi få vi en god oversikt over ditt lånebehov, og dermed bidra til at du får finansiering for din bedrift.

Sammen skal vi finne gode og solide finansielle løsninger.

Fordelen med å bruke oss er:

 • Din virksomhet kan fokusere på selskapets kjerneområde, mens vi sikrer ditt finansielle behov.
 • Vi kan hjelpe deg med økonomisk handlingsrom for videre vekst


Kassakreditt

Kassakreditt gir din bedrift en mulighet til å finansiere kortsiktige omløpsmidler. Med kassakreditt vil din bedrift få tilgjengelig likviditet, og dette knyttes direkte til din driftskonto i banken. Disse midlene kan disponeres fritt innenfor de bevilgede rammen.

Kassakreditt passer for deg som vil ha en fleksibel finansiering av den daglige driften

 • Nedbetales etter bedriftens behov.
 • Finansierer daglig drift av bedriften gjennom driftskontoen
 • Bedre likviditet og forutsigbarhet for din bedrift


Fakturakjøp

Situasjonen med utestående fordringer kan være en utfordring for de fleste bedrifter.

Gjennom fakturakjøp kan din bedrift ha fokus på kjernevirksomheten, og kan overlate oppfølging av fakturaene til oss. Ved fakturakjøp vil din bedrift få et raskt oppgjør. Din bedrift velger selv hvilke fakturaer man ønsker å selge.

Gjennom fakturakjøp vil din bedrift

 • Styrke sitt økonomiske handlingsrom.
 • Fokusere på bedriftens kjernevirksomhet
 • Redusere kostnader til administrasjon


Import- og eksportkreditt

Vi hjelper deg med å finne løsninger til å kjøpe eller selge varer/tjenester i det internasjonale markedet. På den måten styrkes konkurransekraften til din bedrift ved å inkludere gode finansieringsløsninger.

Fordeler med Import- og Eksportfinansiering:

 • Økt konkurransekraft i det internasjonale markedet
 • Sikrer raskt oppgjør for dine fordringer
 • Redusert kredittrisiko og markedsrisiko
 • Ordrefinansiering ved import


Leasing

Det kan til tider være meget kapitalkrevende å kjøpe inn maskiner og utstyr. Norbella kan bidra med leasing av utstyr.

Fordeler ved leasing:

 • Nedskrivning av utstyret i takt med utstyrets verdiforringelse.
 • Forenkler budsjettering og regnskapsføring, da leien utgiftsføres i sin helhet
 • Du betaler ikke hele merverdiavgiften ved kjøpet men fordeler dette over leieperiodenFor mer informasjon ta gjerne kontakt med vår bedriftsansvarlig Asbjørn Aakvaag på telefon 92055557Del på facebook